Види лізингу


Фінансовий лізинг - лізинговий договір, по завершенні якого майно залишається у Лізингоодержувача.

Оперативний лізинг - лізинговий договір, по завершенні якого клієнт повертає майно Лізингодавцю або викуповує його за залишковою вартістю.

Зворотний лізинг - лізинговий договір, де продавець майна та Лізингоодержувач - одне і те ж обличчя. Компанія продає своє майно лізинговій компанії, отримує від неї гроші, одночасно отримуючи саме устаткування в лізинг. Таким чином компанія поповнює свої оборотні кошти, залишаючи саме устаткування у себе в користуванні.

Сублізинг - передача в лізинг обладнання, яке саме було отримано в рамках лізингового договору. Лізингоодержувач, що отримав у фінансову оренду обладнання, сам стає Лізингодавцем і передає обладнання вже власним клієнту.