Пакет установчих та реєстраційних документів

Пакет установчих та реєстраційних документів для придбання техніки в лізинг:

 • Протокол рішення вищого органу управління, що підтверджує прийняття рішення на придбання об'єкта в лізинг, граничної суми договору, і повноваження осіб на підписання всіх документів, які пов'язані з укладанням лізингового договору;
 • Копія Статуту з позначкою податкової інспекції, засвідчена нотаріально, з усіма змінами та доповненнями;
 • Копія установчого договору, завірена нотаріально, з усіма змінами та доповненнями;
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію (нотаріально засвідчена, або органом, який її реєструє);
 • Копія довідки з Статуправління (нотаріально засвідчена, або органом що реєструє);
 • Копія 4-довідки ОПН (нотаріально засвідчена, або органом, який її видає);
 • Копія Свідоцтва про реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків (нотаріально засвідчена, або органом що реєструє);
 • Копія документа, що підтверджує реєстрацію в Пенсійному фонді (засвідчена нотаріально або органом, який її видав);
 • Протокол загальних зборів про створення підприємства;
 • Картка із зразками підписами осіб, яким надано право розпорядження рахунками (2 шт нотаріально посвідчені.);
 • Накази про призначення осіб, які занесені у картку із зразками підписів;
 • Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного номера осіб, які занесені у картку із зразками підписів та засновників підприємства;
 • Виконуючи Закон України № 249-IV для здійснення ідентифікації засновників підприємства потрібно подати такі документи:
 • Якщо засновники - фізичні особи, то необхідно подати ксерокопію сторінок паспорта, що містять останнє фото, П.І.Б., відомості про орган, що видав паспорт, інформацію про постійне місце проживання та ідентифікаційний код;
 • Якщо засновником є ​​юридична особа, то необхідно подати лист, який має містити повну назву підприємства, юридична адреса підприємства, номер, дату реєстрації підприємства, назва організації, яка зареєструвала підприємство.
 • Копії відповідних ліцензій або патентів, дозволів, погоджень, якщо діяльність підлягає ліцензуванню або патентуванню;
 • Копії документів, які підтверджують право власності / оренди заявника на використання офісних і виробничих приміщень, транспортом;

У встановленому порядку - всі копії повинні бути завірені печаткою лізингоодержувача та підписами керівника, головного бухгалтера. Документи, які складаються з 2-х або більше листів повинні бути прошиті або кожна сторінка повинна бути завірена печаткою та підписами керівника, головного бухгалтера.